Actievoorwaarden Heel Holland Recyclet Quiz rondom de Nationale Recycleweek


 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele winactie Heel Holland Recyclet Quiz rondom de Nationale Recycleweek, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte apparaten, armaturen en energiezuinige lampen (e-waste).

 2. Deze Actie loopt van 2 oktober tot en met 18 oktober 2020. Niet meer dan één deelname per uniek e-mailadres.

 3. Om kans te maken op een prijs, een smulpakket moet de deelnemer 3 quizvragen beantwoorden op de website watismijnapparaatwaard.nl. Onder alle deelnemers worden na afloop van de Actie vijfig winnaars van een smulpakket (t.w.v. 35,- euro) getrokken. Loting geschiedt door aanwijzing van de winnaars op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Er kan maximaal 1 prijs per huishouden worden gewonnen.

 4. Deelname staat open voor iedereen woonachtig in Nederland. Voor deelname aan deze Actie moet u minimaal 18 jaar oud zijn en woonachtig in Nederland. Bij personen jonger dan 18 jaar geldt dat ook ouderlijke toestemming vereist is.

 5. Alleen deelnemers die een geldige naam en e-mailadres hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.

 6. De winnaar wordt via e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld. Levering van de prijs geschied binnen 1 maand na trekking van de winnaar.

 7. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Indien de prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

 8. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.

 9. Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt om met de prijswinnaar te communiceren over (andere) acties/activiteiten van Wecycle. Door deelname aan deze Actie verlenen de deelnemers hun toestemming aan Wecycle om per e-mail op de hoogte te worden gehouden. In elke e-mail wordt er de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven uit de mailinglijst en daarmee uw toestemming in te trekken. Nadat de toestemming is ingetrokken worden de gegevens verwijderd.

 10. De deelnemer verklaard zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Wecycle.

 11. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 19 beschreven wijze.

 12. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken.

 13. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.

 14. Wecycle is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 16. Deelname aan deze Actie is kosteloos.

 17. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle.

 18. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

 19. Wecycle handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Zoetermeer, oktober 2020